Log Masuk

ssqs90

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan melaksanakan penarafan Pembestarian Sekolah menggunakan Smart School Qualification Standards(SSQS) mulai 15 Julai hingga 30 Ogos 2017 untuk mengukur tahap pembestarian sekolah-sekolah Malaysia yang boleh digunakan sebagai salah satu indikator asas bagi mengukur tahap pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, khususnya Anjakan 7, Memanfaatkan ICT bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia serta menjadi input kepada pelbagai program Pembestarian Sekolah dalam pembangunan sumber manusia dan tenaga kerja yang berteraskan pengetahuan (k-economy).

Bagi tujuan tersebut, sekolah-sekolah KPN di Negeri Kedah akan melaksanakan penarafan Pembestarian Sekolah melalui pautan http://best.moe.edu.my/ssqs/kedah/

TARIKH PELAKSANAAN : 15 JULAI SEHINGGA 30 OGOS 2017

PENGLIBATAN : SEMUA SEKOLAH NEGERI KEDAH

HEBAHAN UNIT-UNIT BTPN

loading...
Sunday, 20 August 2017
Sunday, 27 Dhu al-Qi'dah 1438
Go to top