Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor yang berpengalaman, berkelayakan, berdaftar dan mempunyai Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) yang masih sah tempohnya serta mempunyai kod bidang 020201 dan 221502 di negeri Kedah bagi menyertai sebut harga berikut:

KOD SEBUT HARGA           :        SH02/2016 / X0211270104160002

TAJUK SEBUT HARGA       :        SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG,

                                                MEMBERI SEWA DAN MENYELENGGARA MESIN

                                                FOTOSTAT DI BAHAGIAN TEKNOLOGI

                                                PENDIDIKAN DAN DI PKG NEGERI KEDAH

TARIKH IKLAN                   :        24 APRIL 2016

TARIKH TUTUP                  :        03 MEI 2016

Go to top