mszh-CNenth
A- A A+

 

Fungsi BTPN

1. Memberi khidmat kepakaran teknologi pendidikan di sekolah;
2. Menyedia dan menerbitkan bahan pelbagai media;
3. Mempromosi dan menyiarkan bahan pelbagai media yang diterbitkan;
4. Mengurus dan memberi khidmat bantu Pusat Sumber di sekolah;
5. Mengurus pelaksanaan program gerakan tabiat membaca di peringkat negeri;
6. Mengurus pelaksanaan program ICT di sekolah;
7. Mengumpul data asas teknologi pendidikan bagi tujuan penilaian, pembangunan dan pelaksanaan dasar;
8. Memberi perkhidmatan Meja Bantuan Aras 2 kepada sekolah; dan
9. Mengurus semua urusan berkaitan perolehan kerajaan mengikut prinsip-prinsip perolehan.

 

Matlamat dan Wawasan

1.
Mengadakan pelbagai kegiatan guru dengan memberi peluang dan kemudahan untuk berkumpul dan bekerjasama bagi menjalankan kegiatan profesional.
2. Menghasilkan pelbagai bahan/alatan mengajar untuk digunakan dalam proses pengajaran pembelajaran.
3. Menyediakan tempat dan kemudahan serta menjalankan latihan bagi guru-guru dalam meningkatkan profesionalisme guru.
4. Mengadakan aktiviti serta projek peningkatan kurikulum pengajaran dan pembelajaran.
5. Mengadakan usaha inovasi serta kreativiti dalam pendidikan selaras dengan kemajuan dan perkembangan teknologi moden.
6. Memberi khidmat bantuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, pemulihan, pengayaan dan bimbingan.